• Veiligheid voorop

    Totaal onderhoud voor uw camper!

  • Motorisch én technisch!

    Door gediplomeerde onderhoudsmonteurs met een passie voor campers

Aandachtspunten bij camperonderhoud

Gasinstallatie: laat deze elke 2 jaar controleren. Daarbij krijgen de gasbrander van de koelkast, de branders van het kooktoestel en de kachel een schoonmaakbeurt. Een camperbedrijf controleert op lekkages door de hele gasinstallatie af te persen. Het leidingsysteem wordt daarbij, soms deel voor deel, enige tijd onder druk gezet. eventueel drukverlies wordt afgelezen op een meter. Dan begint de zoektocht naar lekkage bij een van de vele verstopte aansluitpunten. De professional gebruikt daarvoor gaslekvloeistof.

Gas en elektrische leidingen: deze moeten voldoende gebeugeld en vastgezet zijn. Trillingen kunnen die leidingen op den duur beschadigen.

Propaangasslangen: het anwb-advies is om oranje propaanslangen elke vier à vijf jaar te vervangen. Tussentijds moet je wel regelmatig controleren op beschadigingen en scheurtjes.

Drukregelaar: heeft tegenwoordig een levensduur van 10 jaar. Voor campers moeten ze een afblaasventiel hebben. Dat voert bij een defect de te hoge gasdruk af naar buiten. Om in het buitenland tijdens het rijden de kachel te mogen gebruiken, zijn in de installatie geplaatste afslagventielen verplicht. Deze sluiten bij een aanrijding automatisch de gastoevoer af. Nederlandse campers zijn meestal niet standaard van dit systeem voorzien.

Randaarde: bij gebruik van 230 volt is de gehele camper geaard via de aansluitkabel en het stopcontact. Metalen onderdelen, zoals kookplaat, gootsteen, aluminium opbouwdelen en chassis, zijn via aardedraden met elkaar verbonden; geaard dus. Deze verbindingen moeten regelmatig worden gecontroleerd.

Chassis, cabine en motor: net als alle andere auto’s hebben ze regelmatig onderhoud nodig. Omdat campers vaak zijn afgeleid van bestelauto’s, liggen de voorgeschreven onderhoudsbeurten ver uiteen. Wij adviseren tenminste jaarlijks een kleine inspectie door een erkend garagebedrijf. Zo blijft het onderhoud actueel. Volg verder de voorgeschreven onderhoudsintervallen.